Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Tasarım Tescili » Tasarım Tescil Başvuru » Patent Gaziantep Günümüz rekabet koşullarında Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları alanında elde edilecek tekel hakkı ulusal ve küresel ölçekte bizleri rekabet edebilir hale getirebilir.
Tasarım Tescili » Tasarım Tescil Başvuru

Tasarım Tescili

Ana Kategori : Tasarım, Kategori : Tasarım Tescil
Tasarım Tescil Tasarım Tescili Günümüz rekabet koşullarında Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları alanında elde edilecek tekel hakkı ulusal ve küresel ölçekte bizleri rekabet edebilir hale getirebilir.
Patent Gaziantep +90 212 212 35 17

Ülkemizin olağanüstü zenginlikleri sürekli yeni tasarımların geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Günümüz rekabet koşullarında Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları alanında elde edilecek tekel hakkı ulusal ve küresel ölçekte bizleri rekabet edebilir hale getirebilir.

Dahası özgün tasarımların tescil edilmesiyle elde edilecek tekel hakkıyla katma değer üreten ekonomik kazanımların yanı sıra çok daha düşük bütçelerle markalaşmamıza da olanak sağlamaktadır.

Ülkemizde henüz tasarım tescilin sağladığı hukuki haklar nedeniyle kazandırdığı üstünlüklerin çok da farkında değiliz.

Patent Gaziantep' in detaylı açıkladığı Tasarım Nedir başlıklı yazılarımız, oldukça yararlı olabilecek Tasarım Tescil Sorgulama ve İNDİRİMLİ Tasarım Tescil Ücretleri başlıklı yazılarımızı, mutlaka incelemenizi öneriyoruz..

Özellikle de tasarım tesciline konu edinmiş çok fazla önceden kamuya sunulmuş yani aleniyet kazanmış tasarım tescilleri ve bunların gerekçe gösterilerek açılan davalar nedeniyle hukuki zeminlerde tasarımların korunması ve yaptırım gücünü maalesef zayıflatmaktadır.

Tüm bunlara rağmen yeni nesil tasarımcı insan kaynaklarımız, üniversitelerimizin ilgili bölümlerine olan olağan üstü ilgi ve tasarımcılarımızın ürettikleri özgün tasarıma sahip ürünler nedeniyle bu alanda üstünlük kazanabileceğimiz umudumuzu artırmaktadır.

Patent Gaziantep ve iştiraki olduğumuz Etkin Patent uzun senelerdir, “tasarımla markalaşma” konusunda sürekli çalışmakta ve projeler geliştirmekteyiz.

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz potansiyel olan firma ve şirketlerin Ar-Ge departmanlarının kurulmasına da danışmanlık desteği sunmaktayız.

Patent Gaziantep ve Çözüm Ortağı Gaziantep Web Tasarım' ın Logo Tasarım ve Kurumsal Kimlik Tasarım çalışmalarını inceleyebilirsiniz.

Buluş, Patent önemli ekonomik değerler oluşturan haklar kazandırdığı gibi Endüstriyel tasarımların tescili de önemli ekonomik kazançlar sağlamaktadır. Teknolojinin sürekli ve hızlı değişmesi beraberinde sürekli yeni ürünlerin geliştirilmesini de tetiklemektedir.

Dahası başta internet ve sosyal medya yeni ürünlerin çok hızlı bir şekilde yayılmasına olanak sağlamaktadır. Örneğin yeni ve özgün tasarımlara sahip bir ürün düşük bir bütçeyle kısa süre içinde geniş bir çoğrafya da tanıtımı yapılabilir durumdadır. Üstelik bunun tekel hakkının sizde olması kısa bir süre içinde inanılmaz ekonomik kazançlar sağlayacağı gibi kısa sürede markalaşmanıza da katkı sağlayacaktır.

Patent Gaziantep, Çözüm ortağı Gaziantep Web Tasarım ve iştiraki olduğumuz Etkin Patent ülke ekonomimizin hızla gelişmesi, yeni istihdam alanlarının yaratılması, küresel ekonomiler içinde rekabet edebilir ve hatta üstünlük kurmamıza oldukça katkı sunacağına inandığımız özgün tasarımların geliştirilmesine, şahıs, firma ve şirketlerin bu yönde sürekli teşvik edilmekte birlikte tasarım tescillerin hak ettiği kadar çok fazla geliştirilmesi için tasarım tescil başvuru ve danışmanlık ücretlerinde oldukça önemli İNDİRİMLER sağlamaktadır.

Patent Gaziantep' in oldukça uygun koşullardaki Tasarım Tescil Ücretleri ve iştiraki olduğumuz Etkin Patent tarafından hazırlanan Tasarım Tescil başlıklı yazımızı, web tasarım ve logo tasarım referanslarımızı inceleyebilirsiniz..

Tek başına fiyat ve üretim üstünlükleri piyasalarda üstünlük kurulmasına olanak sağlamaz. Özellikle geliştirme süreçleri oldukça maliyetli olan ürünlerin kısa süre içinde taklitlerinin de üstelik düşük fiyatlarla hızlı bir şekilde sunulması nedeniyle arzu edilen ekonomik kazançlar sağlamayabilir. Ancak geliştirilen özgün tasarıma sahip ürünlerin tasarım tescili yoluyla korunması halinde hem taklitlerle olan mücadelede üstünlük sağladığı gibi, tüketicilerinde tasarım tesciline sahip şirketten ürünün satın alınmasını da sağlamaktadır. Tasarım tescilleri ürünün özgün olduğunu tüketicilere üstelik belge ile gösterdiğinden, doğal olarak da tüketici piyasadaki benzer veya taklit ürününü satın almadığı gibi biraz daha yüksek fiyatlı olsa bile asıl hak sahibinden ürün satın almaktadır.

Yani tasarım tescili ürününün en az diğer önemli özgün özelliklerden kimi durumlarda çok daha fazlasını ifade etmekte ürüne oldukça değerli bir kimlik kazandırmaktadır.

Tasarım tesciline sahip her ürün hem tüketiciler hem de diğer toptan ve perakende firmaları tarafından tercih edilmektedir. Dahası tasarım tescili olan bir ürünün çok düşük fiyatlarla satışa sunulan taklitlerinin ticaretini de engellemektedir. Çünkü olası bir hukuki süreçte ilgili ürün/ürünlerin toplatılması vb. hukuki yaptırımlara tabi olması halinde dağıtım ve ticaretini yapan şirket ve firmaları da güç durumda bırakacağından tescilli bir tasarıma sahip ürün genellikle asıl hak sahibinden satın alınmaktadır.

Patent Gaziantep | Tasarım Tescil Başvuru Bilgileri


Aşağıda tasarım tescil başvurularına ilişkin bilgiler ayrıntılı olarak verilmiştir. Ancak tüm görsellerin uygun şekilde düzenlenmesi dahil, tarifname vb. başvuru için gerekli olan iş ve işlemelerin tamamı tarafımızca hazırlanmaktadır.

Tasarıma konu ürün görselleri (Yüksek çözünürlükte ve/veya vektörel hali olursa iyi olur) gönderilmesi yeterli tasarım tescil başvurusu için yeterlidir.

Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi

Başvuru tarihi, başvuru sahibinin kimlik bilgilerini içeren imzalı başvuru formu ile tasarıma ait görsel anlatımın Enstitüye veya onun yetkili kıldığı makama verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir.8 Görsel anlatımı sunulmayan ve yayım erteleme talebi bulunan tasarımın uygulandığı ürünün maksimum 20x30 cm. ebatlarında örneği başvuru anında verilir.

Bu durumda başvuru tarihinin kesinleşmesine engel olacak bir durum yoktur. Yukarıda belirtilen evrak ve bilgiler dışında kalan hiçbir eksiklik başvuru tarihinin kesinleşmesine engel değildir. Buradan da anlaşılacağı üzere tasarım hakkı tesis edebilmek için gerekli esas unsurlar tasarıma ait görsel anlatım, başvuru sahibinin açık ve tam kimliği ile tescil talebini içerir imzalı başvurudur.

Özetlemek gerekirse başvuru tarihinin kesinleşmesi için aşağıdakilerin sunulması gereklidir:

Başvuru sahibinin kimlik bilgilerini içeren imzalı başvuru formu (bu aynı zamanda imza ile birlikte tescil talebi anlamına gelmektedir.)

Tasarım veya tasarımlara ait görsel anlatımlar.

Tescil için belirlenmiş ücretlerin ödenmemesi başvuru tarihinin kesinleşmesine hiçbir zaman etki etmeyecektir.

Başvuru Sahibinin Kimlik Bilgilerini İçeren İmzalı Başvuru Formu

Başvuru formunun imzasız olması ve/veya başvuru sahibine dair kimlik bilgilerinin yer almaması durumunda ya da tasarıma ait görsel anlatım (veya iki boyutlu bir tasarımı konu alan başvurularda yayın ertelemesi talep ediliyorsa tasarımın uygulandığı ürünün bir örneği) sunulmaması durumunda adı geçen Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca söz konusu eksikliklerin giderilmesi amacıyla bir aylık süre verilir. Tasarım tescil başvurusu bu eksikliklerin giderildiği tarih itibariyle kesinlik kazanır.

Özel kişiler için başvuru sahibinin kimlik bilgileri isim ve soy isimden ibaret olup mutlaka ikisi de belirtilmelidir. Tüzel kişilikler için ise unvanla birlikte TTK veya diğer Kanunlara göre kurulmuş nevilerinin mutlaka belirtilmesi gereklidir. Başvuru formunun yetkisiz bir kişi tarafından imzalanmış olması durumunda başvuru tarihi kesinleştirilecek ancak bu durumda yetkili kişilerce imzalanmış başvuru formu mutlaka talep edilecektir.

Burada belirtilmesi gerekli bir diğer konu da başvuru sahibinin adresinin olmaması durumunda başvuru tarihinin kesinlik kazanıp kazanamayacağıdır. Her ne kadar vekil atanmamış başvurularda başvuru sahibinin adresinin yer almaması iletişimi olanaksız kılacak olsa da başvuru sahibinin adresinin sunulmaması başvuru tarihinin kesinleşmesi için şart olmayacaktır. Çünkü bu başvuru sahibinin kimlik bilgileri değil iletişim bilgileri içinde yer alacaktır.

Numune

İki boyutlu bir tasarımı konu alan başvurularda yayın ertelemesi talep ediliyorsa başvuru esnasında görsel anlatım yerine tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünün en fazla 20x30 cm. ebatlarında bir örneği verilebilir. Bu özelliklerdeki bir başvuru için hem görsel anlatım hem de numune sunulmaması başvuru tarihinin kesinleşmesine engel olacaktır.

Yukarıda belirtildiği gibi numune sadece iki boyutlu tasarımları konu alan başvurularda yayın ertelemesi talep ediliyorsa verilebilir. Bu haller dışında görsel anlatım yerine numune verilebilmesi söz konusu değildir. Yayın erteleme süresinin sonunda yayına elverişli görsel anlatımlar mutlaka sunulmalıdır. Başvuru ile birlikte sunulan numune ile daha sonra sunulan görsel anlatımlar arasında fark olması durumunda numune dikkate alınacak ve o numuneye ait görsel anlatımlar istenecektir.

Ret Gerekçeleri

Konusu ve kapsamı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda yer alan “tasarım” ve “ürün” tanımına uymayan tasarım tescil talepleri incelemeyi yapan kişi tarafından reddedilecektir

"Tasarım", bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü olarak mevzuatta tanımlanmıştır. Tasarım tanımına uygunluk esasa dair bir inceleme konusudur. Tasarım tanımına uygunsuzluk ise ret sebebidir.

Tasarım tanımı çok geniş olmakla birlikte oluşmasında insan müdahalesi bulunmayan (doğal taş ve doğal bitkiler) maddelere ait başvurular tasarım tanımına uygunsuzluğa örnek olarak verilebilir.

Bununla birlikte, fikri mülkiyetin diğer alanlarıyla ilgili bir koruma talep edildiği başvuru evrakından anlaşılıyor ise tescil talebi tasarım tanımına uygunsuzluk nedeni ile reddedilecektir.

"Ürün", bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimlerini, grafik semboller ve tipografik karakterleri ifade eder. Sınai Mülkiyet Kanunu' na' na göre ürün tanımına uygunsuzluk ta tescil talebi için ret sebebidir.

Ürün isimleri

Başvuru formunda tasarımın uygulanacağı ürünün bilinen adının belirtilmesi gereklidir. Tasarımlar Locarno Anlaşmasında belirtilen ürün ya da ürünlere karşılık gelen kod numaraları ve adlar kullanılmak suretiyle tanımlanır. Locarno Sınıflandırmasında yer almayan ürünler Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tanımlanır. Şu da belirtilmelidir ki kullanılan ürün ismi korumanın kapsamının belirlenmesinde etkili olmayacaktır. Ürün isimleri farklı olsa dahi karşılaştırılan tasarımlar birbirlerinin koruma kapsamına girebilirler. Bununla birlikte ürün ismi tasarımın ne olduğu konusunda belirleyici olacaktır.

Ürün adında koruma dışı halleri çağrıştıran (fayda - fonksiyonellik) veya gereksiz ibarelere yer verilmesi durumunda (kolay açılır kapak - ikili koltuk) Ürün ismi ve görsel anlatım arasında uyumsuzluk olması veya ürün isminin açık olmaması durumunda inceleme yapan kişinin başvuru sahibine korunmak istenen tasarımın ne olduğunu bir yazı ile sorması veya ürün ismini açıkça belirtmesini istemesi gerekli olacaktır.

Sınıflandırma

Türk Patent'e yapılan tasarım tescil başvurularının sınıflandırılmasında Locarno Anlaşması çerçevesinde belirlenmiş sınıflandırmanın yürürlüğe girmiş en son versiyonu kullanılmaktadır. Adı geçen uluslararası sınıflandırma sınıf/alt sınıf listelerini, tasarımların uygulanacağı ürünlerin alfabetik listesini ve açıklayıcı notları içermektedir. Sınıflandırma tasarıma veya şekle göre değil ürün bazında yapılmaktadır.

Çoklu Tasarım Başvuru

Birden fazla tasarımın tescili için çoklu başvuru adı altında tek bir başvuru yapılabilir.Süslemeler ve desen tasarımları hariç olmak üzere tasarımların veya tasarımın uygulandığı ürünlerin çoklu başvuruya konu olabilmeleri için bu ürünlerin Locarno Sınıflandırma Sistemi'ne göre aynı sınıf ve alt-sınıfa ait olması veya tasarlanan ürünlerin aynı set/takıma ait olmaları veya bileşik bir ürünün parçaları olmaları veya birden çok nesnenin yada sunuşun bir arada algılanabilen bir birleşimini oluşturmaları gerekmektedir.

Desen ve süslemeler bir çok çeşit ürünün yüzeylerine, bu ürünlerin 3 boyutlu şekil ve hatlarını etkilemeden uygulanabilen, eklenilebilir ve dekoratif amaçlı unsurlardır. Aynı desen tasarımları çok farklı sınıflarda yer alan ürünlere uygulanabilir. Bu sebeple süslemeler ve desen tasarımları, tasarımın uygulandığı ürün dikkate alınmaksızın Enstitü tarafından tek bir desenin ürüne uygulanmış halini gösterir görsel anlatımlar ek resim olarak alınabilecektir.

Çoklu bir başvuru kapsamında, çoklu başvuruya uygun olma şartı ile en fazla kaç ayrı tasarıma yer verilebileceğine dair hukuki bir sınır mevcut değildir. Bununla birlikte çoklu bir başvuruda ayrı altsınıfta yer alan ürünlerden müteşekkil birden fazla set/takım yer alamaz.

Her bir set/takım için ayrı ayrı çoklu başvuru yapılmalıdır. Enstitüye başvuru yapıldığı andan itibaren yeni bir tasarımın çoklu başvuru şartlarını taşıyor olsa dahi başvuruya eklenmesi ya da mevcut tasarımların başka tasarımlarla değiştirilmesi başvuru kesinleşme tarihi ve dolayısıyla koruma tarihi açısından farklılık oluşturacağı için mümkün değildir.

Önceki Başvuruya Dayanan Rüçhan Hakkı

Rüçhan hakkı kelime anlamıyla üstünlük veya öncelik hakkını ifade etmektedir. Temel amaç itibariyle sınai mülkiyet hukukunda yerleşik olan ülkesellik ilkesinin negatif etkilerinin azaltılması amacıyla ihdas edilmiş bir haktır. Buna göre, Paris Anlaşmasına dahil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden birine mensup olmamakla birlikte onlardan birinde ikametgahı veya işler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya kanuni varisleri, bu ülkelerin herhangi birinde yetkili mercilere bir tasarımın tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren, altı ay süreyle aynı tasarım için tasarım belgesi almak üzere Türkiye'de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır.

Sergilerde Teşhirden Doğan Rüçhan Hakkı

Tescil başvurusuna konu olana bir tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünün, Türkiye'de açılan milli ve milletlerarası sergilerde veya Paris Anlaşmasına taraf ülkelerde açılan resmi veya resmi olarak tanınan sergilerde teşhir edilmesi durumunda, sergideki teşhir tarihinden itibaren altı ay içerisinde, Türkiye'de tasarım tescil belgesi almak için başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanılır.

Sergilerde teşhirden doğan rüçhan hakkı kapsam itibariyle önceki başvuruya dayanan rüçhan hakkından farklı olmamakla birlikte, burada başvuru sahibi sergi rüçhanı tarihinden başvuru tarihine kadar olan süre zarfında tescilsiz tasarım hakkından yararlanacaktır.

Tescil başvurusundaki tasarımı konu alan veya tasarımın uygulandığı ürün sergide görünür şekilde resmi açılış tarihinden önce konulmuşsa rüçhan süresi ürünün sergi yerine konulduğu tarihten itibaren başlar.

Sergilerde teşhirden doğan rüçhan hakkı resmi veya resmi olarak tanınan sergiler ile ilgili olarak geçerli olacaktır. Bununla birlikte bu sergilerden Türkiye'de açılanların yetkili mercileri, tescil başvurusundaki bir tasarımı konu alan veya tasarımın uygulandığı ürünlerini sergide teşhir edenlere, teşhir ettikleri ürünü, sarih ve eksiksiz bir şekilde gösteren, fotoğraf veya fotoğraflarını içeren ve ürünün çeşidi ile bu ürünün sergide görünür şekilde konulduğu tarihi ve resmi açılış tarihini gösterir bir belge verecekler ve başvuru sahibi bu belgeyi Türk Patent ve Marka Kurumu' na ibraz edecektir. Yabancı ülkelerde teşhir edilen ürünler için ise serginin açıldığı ülkenin yetkili mercileri tarafından düzenlenen ve yine aynı hususları içeren bir belgenin verilmesi şarttır.

Sergilerde teşhirden doğan rüçhan hakkı talebi de başvuru anında, başvuru formunda yer alan ilgili kısmın işaretlenmesi ve doldurulması suretiyle yapılmalıdır. Başvurudan sonraki tarihlerde yapılan rüçhan hakkı talebi dikkate alınmayacaktır.

Vazgeçme Ve Geri Çekme

Tasarım hakkı sahibi, tescilden doğan haktan veya başvuru sahibi başvuru hakkından tamamen veya kısmen vazgeçebilir.69 Kısmi vazgeçmelerde tasarım sıra numaraları belirtilir.

Tasarımın hak sahibinin birden fazla olması durumunda, başvurudan vazgeçilebilmesi için hak sahiplerinin tamamının izni gerekirken, hak sahipleri kendi haklarından feragat edebilir.

Yayınlanmamış başvurularda vazgeçme veya geri çekme talebi olduğunda bu işlemler sicile kaydedilmeden yapılır. Eğer kısmi vazgeçme veya geri çekme söz konusu ise geri çekilen tasarımlar başvuru kapsamından tamamen çıkartılıp tasarımlar tekrar sıralanır. Yayın ve dolayısıyla tescil öncesi yapılan geri çekme ve vazgeçme talepleri Bültende yayınlanmadığı için bunlarla ilgili ücret ödenmesi de gerekmemektedir. Ancak yayın sonrası yapılan vazgeçme ve geri çekme talepleri ücrete tabidir.